Ngân hàng giảm lãi suất, tiền nhàn rỗi làm gì?

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn đã về mức 7,5%/năm. Nhiều người dân có tiền nhàn rỗi gửi trong ngân hàng hiện nay đang dao động trước các kênh đầu tư.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm