Ngân hàng đầu tiên sử dụng ứng dụng mã vạch thế hệ mới

(DĐDN) – Từ tháng 6/2013, TienPhong Bank ứng dụng QR code (mã vạch thế hệ mới) trên tất cả ấn phẩm, vật phẩm quảng cáo của mình nhằm cung cấp thông tin đa dạng và chính xác nhất cho khách hàng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm