“Nên thành lập một đơn vị độc lập quản lý nợ xấu!”

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, nếu không thành lập một đơn vị chuyên trách, độc lập giải quyết thì sẽ rất khó để toàn hệ thống chính trị và người dân tin tưởng, từ đó thay đổi thái độ với vấn đề nợ xấu…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm