‘Nên gửi tiền kỳ hạn dài khi lãi suất hạ’

Theo các chuyên gia, người gửi tiền nên chuyển sang kỳ hạn dài để hưởng lãi cao bởi lãi suất kỳ hạn ngắn có thể còn hạ thêm. Ngược lại, nếu tiền nhàn rỗi đủ lớn nên mua nhà ngay cả khi không có nhu cầu ở.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm