Nâng mức dự trữ tiền mặt phục vụ Tết Quý Tỵ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ nâng mức dự trữ tiền mặt tại các chi nhánh NHNN nhằmbảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Quý Tỵ.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm