Năm Tỵ, chứng khoán Việt sẽ giành lại điểm đã mất?

Nhà đầu tư mất niềm tin, đó chính là câu chuyện lớn nhất của chứng khoán năm 2013. Liệu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có mạnh tay để “thay máu” thị trường?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm