Nam Định thu hút 160 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Theo thông tin của ông Vũ Viết Thiệu, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định, 160 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đưa tổng số vốn đăng ký gần 10 nghìn tỷ đồng và 227 triệu USD.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm