Mỹ, TQ đua tranh làm ”vua biển cả”

Năm 2012, Mỹ tuyên bố “bắt đầu trở lại châu Á”. Nói một cách cụ thể hơn, điều đó có nghĩa là Washington nỗ lực mở rộng hiện diện quân sự ở khu vực nam châu Á – Thái Bình Dương.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm