Mỹ lo ngại về chương trình cắt giảm ngân sách

Giới chức Mỹ hiện đang ngày càng có nhiều lo ngại xung quanh chương trình cắt giảm ngân sách toàn diện 85 tỷ USD, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3 tới, đối với đà tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm