Mỹ: Gói cứu trợ bí mật dành cho hệ thống ngân hàng

Rất nhiều người tỏ ra cực kỳ thất vọng về những gói cứu trợ mà chính phủ giành cho các ngân hàng lớn trong suốt cuộc khủng hoảng vừa qua. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm