Một tập đoàn Mỹ muốn đầu tư vào sân bay Cam Ranh

Sau 3 năm tìm hiểu, ADC-HAS chọn sân bay Cam Ranh là điểm đến để đầu tư tại miền Trung Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm