Mỗi năm, dân Mỹ nên bơm cho các ngân hàng 83 tỷ USD?

Thực ra thì các ngân hàng chẳng có lãi. Lợi nhuận chỉ là số tiền được chuyển từ người nộp thuế sang các cổ đông.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm