Mở không gian cho doanh nghiệp nhỏ của Nhật

Làn sóng doanh nghiệp Nhật, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang đổ về ASEAN để tìm kiếm cơ hội làm ăn sau những khó khăn trong nước và những rủi ro từ thị trường Trung Quốc.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm