Mở cửa cho cá nhân tự vay vốn nước ngoài

Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi được thông qua sáng nay cho phép cá nhân được tự vay vốn và tự chịu trách nhiệm trả nợ nước ngoài. Ngoài ra, quyền sử dụng ngoại tệ của người dân cũng được đảm bảo.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm