Mở cầu nối giao thông tới Bắc Trung Bộ

Việc đưa vào khai thác Cảng hàng không Thọ Xuân và đường bay đi/đến TP.HCM mở thêm một cầu nối giao thông hiện đại, kết nối thương mại, đầu tư, du lịch giữa Thanh Hóa với đầu tàu kinh tế lớn nhất nước.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm