MHB miễn phí chuyển tiền lên đến 100%

Từ ngày 1/4 đến hết ngày 4/5, Ngân hàng MHB triển khai chương trình ưu đãi phí chuyển tiền, dành cho khách hàng đến giao dịch tại hệ thống của ngân hàng trên toàn quốc.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm