M&A trong lĩnh vực tài chính: Chờ những cú hích pháp lý

Giai đoạn 2007 – 2012 lĩnh vực tài chính ngân hàng (TCNH) chiếm khoảng 10% tổng số lượng các thương vụ M&A toàn thị trường và là một trong những lĩnh vực có số lượng thương vụ lớn nhất.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm