M&A 6 tháng đầu năm 2013: Chững lại để chờ thời

(DĐDN) – Năm 2013, Báo cáo về thị trường M&A của Stox Plus dự báo bất động sản, thực phẩm, đồ uống, xi măng, ngân hàng và tài chính tiêu dùng sẽ tiếp tục là tâm điểm nóng. Dự báo này có nhiều phần đúng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm