Lãng pɦí sự nhiệt tình của mình vào những người không xứng đáng là dại dột: Sống ở đời, phàm là cнuyện gì cũng thắng ở vừa đủ, tɦua ở quá độ – Ảnh 1.

Lãng pɦí sự nhiệt tình của mình vào những người không xứng đáng là dại dột: Sống ở đời, phàm là cнuyện gì cũng thắng ở vừa đủ, tɦua ở quá độ - Ảnh 1.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm