Lãi suất ngân hàng vẫn quá cao với doanh nghiệp

Có doanh nghiệp chịu lãi vay 15-18%, cao hơn cả lợi nhuận có được trong năm qua nên chẳng mấy ai dám gõ cửa ngân hàng. Trong khi đó, những đơn vị đủ điều kiện lại từ chối lời mời vì nhận thấy sức mua kém, đầu ra hạn chế.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm