Lãi suất “đi ngược”

Hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi Ngân hàng Nhà nước chính thức thực hiện giảm lãi suất huy động từ 8% xuống 7,5%, lãi suất cho vay vẫn chưa giảm.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm