Kỳ vọng gì trong kinh doanh năm mới?

Trước diễn biến kinh tế thế giới chưa thuận, còn tiềm ẩn nhiều thách thức, kế hoạch kinh doanh năm 2013 không dễ dàng ứng phó với những tác động bất ngờ từ bên ngoài.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm