Kinh tế Việt Nam xuất siêu tháng thứ hai liên tiếp

Hai tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 1,67 tỷ USD và đóng góp chủ yếu là khối các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, đây là “tín hiệu” tích cực và các doanh nghiệp nội sẽ có cơ hội bật lên khi kinh tế hồi phục.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm