Kinh tế Việt Nam năm 2013 có thể “ngọt ngào” hơn

(DĐDN) Trong báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô tháng 1/2013 vừa đưa ra, Ngân hàng HSBC đánh giá, kinh tế Việt Nam trong năm 2013 có thể “ngọt ngào” hơn, nhưng vẫn cần cẩn thận.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm