Kinh tế vĩ mô VN: Con đường còn nhiều gập ghềnh

(DĐDN) Trong khi các chỉ số kinh tế đang xoay chuyển và vô số các lời hứa cải cách có thể vẽ nên một bức tranh phức tạp về nền kinh tế thì dường như Việt Nam luôn có thể trông chờ vào mức tăng trưởng ổn định.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm