Kinh doanh giải trí: Có còn “hốt bạc”?

(DĐDN) – Vào năm 2009, trong Báo cáo Triển vọng ngành Giải trí và Truyền thông VN, Tập đoàn PriceWaterhouseCoopers cho rằng, năm 2013, thị trường Giải trí và Truyền thông VN sẽ vượt qua con số 2,3 tỉ USD và sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất là 16,7%.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm