Kiến nghị giảm thuế xuất khẩu vàng nữ trang về 0%

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho doanh nghiệp sản xuất vàng nữ trang nhập vàng nguyên liệu để sản xuất.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm