Kiểm soát thuốc tăng trưởng cho cây trồng

Sau khi đăng chùm bài về việc thí nghiệm thuốc tăng trưởng trên rau của một số cá nhân độc lập, trước nhu cầu bức thiết của các nhà khoa học và độc giả, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Kiểm soát thuốc tăng trưởng cho cây trồng” từ 14 h – 16 h thứ sáu (14/3/2008).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm