Khuyến cáo giảm lãi suất cho vay trong năm 2013

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, trong năm 2013, điều hành chính sách cần “thận trọng” nhưng cũng phải linh hoạt theo diễn biến của nền kinh tế.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm