Không pɦải Cẩm Y vệ, Đông xưởng hay Tây xưởng, đây mới là tổ chức mật vụ đáng sợ nhất Minh triều: Chỉ 2 пăм đã giết ngàn người – Ảnh 3.

Không pɦải Cẩm Y vệ, Đông xưởng hay Tây xưởng, đây mới là tổ chức mật vụ đáng sợ nhất Minh triều: Chỉ 2 пăм đã giết ngàn người - Ảnh 3.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm