Khó lắm, một chữ “vừa”!

(DĐDN) – “Nền kinh tế đang khô bỏng như đường nhựa dưới nắng hè”, TS. Nguyễn Thạc Hoát, Trưởng khoa Tài chính – Tiền tệ thuộc Học viện Chính sách và Phát triển ví von.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm