Khó giảm lãi suất !

(DĐDN) – Theo tính toán của TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, nền kinh tế đang trả lãi NH 20 tỉ USD/năm, với lãi suất cho vay 15%/ năm.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm