Khi ngân hàng không dám cho vay

Chưa bao giờ hệ thống ngân hàng có quy mô thanh tra, số vụ việc bị xử lý nhiều như như năm rồi.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm