Kết nối doanh nghiệp Việt Nam–Trung Quốc

(DĐDN) – Trong khuôn khổ họat động Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc năm 2013, ngày 11/4, VCCI phối hợp với phía bạn tổ chức “Hội thảo kết nối Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm