KCN Giang Điền đón khách hàng Nhật Bản đầu tiên

Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (Tổng Công ty Sonadezi) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cho thuê đất tại KCN Giang Điền với Công ty TNHH Hokuriku Aluminium Việt Nam (tên viết tắt là Hokua Vietnam Co., Ltd) vào ngày 24/01/2013 vừa qua.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm