Indonesia cần giảm mục tiêu tăng trưởng

Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) vừa kiến nghị chính phủ nước này cần tiếp tục điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2013 xuống dưới ngưỡng 6% để tránh các rủi ro xuất phát từ lạm phát tăng cao.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm