HSBC: Các thị trường mới nổi có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dịu nhẹ

(DĐDN) – Trong tháng 3, chỉ số EMI đã có thay đổi nhỏ từ mức 52,4 điểm trong tháng 2 lên 52,6 điểm. Điều đó cho thấy các thị trường mới nổi toàn cầu có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dịu nhẹ.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm