Hợp tác VN – Nhật Bản về tăng trưởng các-bon thấp: Thông điệp từ năm vấn đề

(DĐDN) – Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản MOTEGI Toshimitsu vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác VN – Nhật Bản về tăng trưởng các-bon thấp.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm