Hội nhập bằng “giá trị cốt lõi”

Cùng DĐDN trao đổi với ông Lương Văn Tự – Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO; ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Phúc Sinh; ông Trịnh Sỹ – Tổng giám đốc Cty CP Tràng An để tìm ra “giá trị cốt lõi” của DN Việt.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm