Hoãn và lỡ

(DĐDN) – Về sự lỗi hẹn của Thông tư 02, ông Alain hy vọng “các ngân hàng có đủ năng lực thực hiện hãy tự nguyện thực hiện các quy định của Thông tư 02”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm