Hedger, Speculator, Arbitrageur là gì ? Thị trường phái sinh

Có 3 chủ thể tiêu biểu trên thị trường Phái sinh (Options, Futures,…). Đó là Hedger, Speculator, Arbitrage.
1. Hedger (Người phòng hộ) là gì ?

Người giao dịch các hợp đồng tương lai để phòng ngừa các rủi ro do sự biến động giá bất lợi cho họ, theo nguyên tắc “ăn chắc mặc bền” và hạn chế tối đa tổn thất.

2. Speculator (Nhà đầu cơ) là gì ?
Người chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm lợi nhuận cao từ sự biến động giá. Họ có thể nắm giữ thế trường vị (thế mua – long position) hay đoản vị (thế bán – short position) hay cả hai vị thế cho cùng một hàng hóa (spread position).
3. Arbitrageur (Nhà đầu cơ hưởng chênh lệch) là gì ?
Mua bán hưởng chênh lệch – đồng thời tiến hành mua và bán dựa trên sự chênh lệch giá cả hoặc lãi suất, thu về lợi nhuận với rủi ro thấp nhất, bằng cách mua rẻ ở một nơi và bán với giá cao ở nơi khác.
Xem thêm: Arbitrage qua tầm nhìn chiến lược của tỷ phú Nhật Bản

One comment

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm