Hệ số khả năng thanh toán nhanh – Quick Ratio là gì ?Hệ số khả năng thanh toán nhanh – Quick Ratio là gì ?
Tên gọi khác: Hệ số về khả năng thanh toán nhanh, Tỷ suất tiền mặt sử dụng ngay, Tỷ lệ chuyển đổi nhanh, Tỷ số tài sản nhanhCFOViet.com :: Quick Ratio là tỷ lệ giữa tài sản dễ quy đổi ra tiền mặt trên nợ ngắn hạn, phản ánh năng lực thanh toán nhanh các khoản nợ hiện hành (Current Liabilities) bằng số tài sản khả hoán (Quick Assets) có trong tay, mà không buộc phải bán đi hàng tồn kho để bù vào.
  • Tài sản dễ quy đổi ra tiền mặt (Quick Assets): chứng khoán, cổ phiếu, tiền gửi, …
  • Nợ hiện hành (Current Liabilities): Nợ ngân hàng đến hạn phải trả
  • Hàng tồn kho (Inventory): hàng hóa, sản phẩm, vật tư chưa thể bán ngay và chưa thể chuyển thành tiền ngay được.

Công thức:

Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Tài sản dễ quy đổi ra tiền mặt ÷ Nợ ngắn hạn

Hệ số này lớn hơn hoặc bằng 1 là lý tưởng nhất. Nếu nhỏ hơn 1 nghĩa là tình hình tài chính của công ty đang trong tình trạng suy yếu, không đủ sức thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn.

Quick Ratio khắt khe hơn nhiều so với Tỷ số thanh toán hiện thời (Current Ratio) vì nó đã loại trừ hàng tồn kho (Inventory) ra khỏi công thức tính.

Tỷ số thanh toán hiện thời (Current Ratio), là tỷ lệ giữa tài sản lưu động và giá trị nợ ngắn hạn phải trả trong cùng kỳ, phản ánh khả năng thanh toán khoản nợ hiện tại của doanh nghiệp.

*Quick Ratio còn gọi là Acid-Test Ratio, phép thử Axit. Thuật ngữ này xuất phát từ cách mà những người đào vàng kiểm tra xem khối quặng mà họ tìm ra có phải là quặng vàng không. Không giống các kim loại khác, vàng không bị axit ăn mòn, nếu mẫu quặng không tan khi nhúng vào axit, người ta nói rằng nó đã qua được phép thử axit. Nếu các báo cáo tài chính của doanh qua được các bước “thử axit”, tức là có hệ số thanh toán nhanh tốt (tối thiểu là 1), thì có thể coi doanh nghiệp đó đang có một tình hình tài chính ngắn hạn “bằng vàng”. (Saga)

Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể tham gia khóa học: “Hướng dẫn học phân tích báo cáo tài chính bằng hình ảnh – Dành cho người mới bắt đầu”

Thuật ngữ tài chính:

Hệ số về khả năng thanh toán nhanh
Tỷ suất tiền mặt sử dụng ngay
Tỷ lệ chuyển đổi nhanh
Tỷ số tài sản nhanh
Quick Ratio
Tỷ số thanh khoản hiện thời = Current Ratio
当座比率

One comment

  1. Mình đang nghiên cứu một paper. Trong số các biến, có hai biến là Current ratio và Working capital ratio. Theo tìm hiểu thì nhiều trang nói 2 biến này là một. Nhưng bài nghiên cứu của mình lại phân 2 biến này là hai biến khác nhau nhưng không trình bày rõ cách tính. Working capital ratio có khác current ratio không ạ?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm