“Happy” với dự kiến nới lỏng cho Tây mua nhà

Chủ trương nới lỏng việc người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam được đón nhận khá tích cực

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm