Hấp dẫn “miếng bánh” tiêu dùng

Dù chịu ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế, nhưng tăng trưởng thị trường tiêu dùng của VN trong năm 2012 đã vượt qua Ấn Độ, Trung Quốc để đứng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.Hấp dẫn “miếng bánh” tiêu dùng

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm