Hành động kịp thời mới bắt kịp thời cơ

(DĐDN) – Từ đầu năm đến nay, đơn hàng xuất khẩu toàn ngành dệt may nói chung và Garmex Sài Gòn nói riêng có tăng đáng kể. Mặc dù vậy, lợi nhuận của doanh nghiệp dệt may thu về không cao.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm