Hàng tiêu dùng “hút hồn” đại gia Tây

Trong khi nhiều doanh nghiệp không biết tìm đâu ra vốn để phát triển hoạt động thì các doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng vẫn đều đều hút vốn, nhất là từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm