Hàng loạt quỹ đầu tư tăng trị giá tài sản ròng

Trong thời gian từ ngày 3/1 đến 10/1, 5 quỹ đầu tư niêm yết trên sàn giao dịch đã tăng trị giá tài sản ròng trên dưới 10%.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm