Hạn chế tiền mặt: Cần thêm cả biện pháp kinh tế

Nếu tiền của DN và cá nhân tập trung vào ngân hàng thì ngân hàng dễ dàng hơn trong việc cân đối vốn, giảm được chi phí lãi suất đầu vào, có thể hạ được lãi suất cho vay, xã hội được hưởng lợi…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm