Hải Dương: Muốn đầu tư cũng khó

(DĐDN)- Mặc dù UBND tỉnh Hải Dương đã tìm mọi cách thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước…tuy nhiên, nhiều dự án, nhiều nỗ lực của chính quyền tỉnh lại có xu hướng đi vào “bế tắc”, mà nguyên nhân chính là do một bộ phận người dân “chưa thông suốt”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm