Hà Nội đầu tư 110 tỷ đồng xây hai giàn thép đỗ xe

Hai bãi đỗ xe trên nằm trên phố Trần Nhật Duật và phố Nguyễn Công Hoan.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm